Home

Enablin+

2014 januárjában kezdődőtt el az Enablin+ projekt, melynek keretében különböző területeken dolgozó szakembercsoportok összefogtak az Európai Unió LEON ARDO programjának keretében, hogy segítsék a Komple x és állandó gondozást igénylő gyerekeket és azokat, aki k őket támogatják. Célunk, hogy ők is aktívabban ve gyenek részt a mindennapokban, a családi életben, az iskolában és a közösség életében. A szükségletek felmérése és a jó gyakorlatok alapján kidolgozunk egy tréninget a gyerkek segítői számára. Itt a különböző végzettségű szakemberek é s a szülők közösen tanulhatnak, és célunk a különböző életkorú gyermekek életminőségének javítása. Pontosabban, o lyan modulokat dolgozunk ki, melyek az inklúziót, a komm unikációt, a viselkedésszabályozást, a tevékenysége t és a tanulást valamint a mindennapi gondozási feladatoka t célozzák. A projekt 8 országban zajlik, északon, délen, keleten és nyugaton, összehozza az egyetemek, a fejlesztő é s támogató központok és kollégiumok tapasztalatait a súlyosan sérült gyermekekkel kapcsolatosan. A kultúrák és ny elvek valamint országok közötti információcsere rem éljük európaszerte javítani fogja azoknak a gyermekek éle tét, akik leginkább rászorulnak a környezetük jómin őségű támogatására.

Találatok

Eredményeink megtalálhatók ezen az oldalon.