Pilot training Integratie Zorg & Onderwijs voor EMB


Aanmelden training Integratie Zorg & Onderwijs voor EMB

Onderschrijf jij het verhaal van Enablin+? Wil je bijdragen aan de integratie van Zorg & Onderwijs? Onderstaande opleiding gaat in 2017 van start.

In oktober 2016 start een tweedaagse pilot, waar jij aan kan deelnemen! Na het volgen van deze pilot kom je in aanmerking om trainer van de opleiding te worden. Meer informatie over de training vind hier (pagina 12). Let op: deze training is een tweedaagse pilot.

De opleiding gaat in Nederland in 2017 van start.

Missie van de opleiding
Waarom deze Enablin+ opleiding?
Doelgroep studenten
Toegangseisen
Algemene doelen


Missie van de opleiding

The training is gebaseerd op drie frameworks:

(1) VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking

(2) Quality of Life principes van Schalock (Petry, Maes & Vlaskamp)

(3) De Capability approach (Nussbaum).

Deze frameworks zijn ook van toegevoegde waarde voor kinderen met zeer complexe en intensieve ondersteuningsvragen maar vragen meer in de implementatie ervan. Alle kinderen kunnen leren, als zij de noodzakelijke ondersteuning krijgen om een leeromgeving te realiseren. Het VN verdrag beaamt dit recht op een inclusieve leer- en leefomgeving. In Engelse literatuur worden deze kinderen meestal PIMD (Profound intellectual and multiple disabilities) genoemd. In het Frans noemt men hen 'Polyhandicapés'. Wij willen de term CISN introduceren; met het oog op het benadrukken van de ondersteuningsvraag en het potentieel om te groeien.

Waarom deze Enablin+ opleiding?

De opleiding wil mensen empoweren. Daarnaast wil het de doelgroep (zorgverleners, professionals of familie en andere betrokkenen) versterken in het ondersteunen van kinderen met CISN om hun capaciteit tot leren te ontwikkelen en het mogelijk maken van zinvolle leeromgevingen, welke maximale participatie tot de samenleving faciliteren. We willen capaciteiten en waarden aan het licht brengen, zodat zij hun werk met een nog grotere motivatie kunnen volbrengen.

Onderzoek (Maes, 2014) laat ons zien dat kinderen met PIMD, met heel weinig uitzonderingen, de mogelijkheid tot leren hebben en dat zij meer geactiveerd zouden moeten worden. De ondersteuning heeft tijd nodig tot reflectie op hun eigen acties en hoe kinderen op deze manier meer ondersteund zouden kunnen worden. Recent onderzoek laat daarnaast zien dat de ondersteuning daarnaast moet worden aangemoedigd om meer tijd en aandacht te hebben voor interactie en de leerprocessen van de kinderen (Neerinckx, 2015).

Professionals ervaren veel tijdsdruk en lopen een risico op overbelasting en daarmee een burn-out. Om die reden hebben zij behoefte aan meer suggesties, zodat zij conreter weten hoe zij op een andere manier met de kinderen om kunnen gaan en daarnaast hun werk anders kunnen organiseren.

Doelgroep studenten

 • Regulier en speciaal onderwijs docenten
 • Ouders
 • Ondersteunend begeleiders
 • Persoonlijk begeleiders in het dagelijks leven
 • Medisch- en revalidatiepersoneel
 • Organisaties die de belangen behartigen van de mensen met een beperking
 • Docenten van beroepsopleidingen op middelbaar niveau en tijdens de continue professionele ontwikkeling

.... iedereen die betrokken is bij kinderen met complexe en intensieve ondersteuningsvragen.

Toegangseisen

De volgende eisen worden gehanteerd:

 • Motivatie om te leren;
 • Je betrokken voelen bij of een interesse hebben in het ondersteunen van kinderen en jongeren met CISN;
 • De kans hebben om de trainingsinhoud toe te passen en/of te oefenen.

Het onderwijsniveau van de studenten is geen vastgestelde toegangseis omdat een interdisciplinaire context de ideale leercontext is. Het is ook logisch dat een inclusieve leeraanpak een essentieel onderdeel is van de training. De opdrachten tijdens de training zullen verschillen zodat ze aansluiten bij de leerstijl van de student. De student kan voor de voorbereidingsopdracht bijvoorbeeld kiezen tussen een observatie van een kind, het kijken en reflecteren op een video, een artikel schrijven, etc. Tijdens het daaropvolgend contactmoment kunnen de studenten feedback geven op elkaar in verschillende leergroepen of de opdracht kan bediscussieerd worden in de groep.

De training kan op verschillende manieren aangeboden worden:

 • Interprofessioneel (verschillende beroepen/achtergronden) met studenten van dezelfde of verschillende organisaties.
 • Intraprofessioneel (dezelfde beroepen/achtergronden) met studenten van dezelfde of verschillende organisaties.
 • In-service/in-company of extramuraal.

Algemene doelen

 1. Bewustmaken van dat het mogelijk en waardevol is om kinderen met complexe en intensieve ondersteuningsvragen (CISN) te activeren en het creëren van een andere mindset op dit vlak.
 2. Verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning, alsmede bijdragen aan deïnstitutionalisatie en inclusie.
 3. Promoten van het Quality of Life-framework in de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met CISN.
 4. Stimuleren van participatie op sociaal en onderwijs vlak, het faciliteren van activiteiten, leren en ontwikkeling.
 5. Verhogen van de zelfredzaamheid van ouders en professionals die kinderen en jongeren met CISN ondersteunen.
 6. Verhogen van de motivatie, plezier, tevredenheid en inspiratie in het ondersteunen van kinderen en jongeren met CISN, om zo burn-outs te voorkomen en professionals en ouders te empoweren.
 7. Mogelijk maken van QoL van kinderen en jongeren met CISN door de focus te leggen op 'meaningful learning'.
 8. Onderzoeken en creëren van een individueel leercurriculum voor kinderen en jongeren met CISN.
 9. Voorzien van een framework, actieplan en toolbox voor professionals in regulier en speciaal onderwijs of dag- en zorgcentra's voor kinderen en jongeren met CISN.
 10. Promoten van een standaard voor management en ondersteuning welke voorziet in genoeg ruimte voor individuele verschillen en aanpak.

Competenties zijn beschreven per module.